Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javna rasprava: Izmjene Pravilnika o vodnim aktima

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo je radni tekst Pravilnika o dopunama Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, te ga stavlja na uvid radi uključivanja zainteresovane javnosti u fazi izrade ovog propisa.
Koristeći propisani obrazac, pozivaju se svi zainteresirani da svoje primjedbe na objavljeni radni tekst Pravilnika dostave najkasnije do 18.01.2021. godine, na e-mail sektorvoda@fmpvs.gov.ba i/ili pisanim putem na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ul. H.Ćemerlića br. 2. 71 000 Sarajevo.
Svi komentari, mišljenja i prijedlozi, dostavljeni u gore propisanom roku, bit će razmotreni pri izradi Pravilnika o dopunama Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata .
Preporučujemo da kantonalna ministarstva nadležna za vode, u konsultacije po predmetnom radnom tekstu Pravilnika, uključe i gradove i općine ukoliko je kantonalnim zakonima prenesena nadležnost za izdavanje vodnih akata na iste.