Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Federalno ministarstvo pozdravlja akciju nadležnih organa na otkrivanju zloupotrebe podrški u poljoprivredi te nastavlja dodatne kontrole

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pozdravlja jučerašnju akciju policijskih i pravosudnih organa na području Kantona 10, provedenu zbog sumnje da su određene osobe uz svoje zahtjeve za ostvarivanje prava na dobivanje poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji, prilagale falsificirane račune bitne za ostvarivanje prava na poticajna sredstva.

Inače, Federalno ministarstvo u proteklom periodu vršilo je dodatne provjere i administrativne kontrole dostavljenih zahtjeva za biljnu proizvodnju u Kantonu 10 zbog određenih sumnji u valjanost dostavljenih računa za nabavku sjemena od strane korisnika podsticaja.

Federalno ministarstvo sarađivalo je s nadležnim organima na ovom predmetu. Ne smije biti tolerancije prema onima koji bi na prevaru da dođu do poljoprivrednih poticaja. Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače da eventualna saznanja o počinjenim prevarama i nepravilnostima prijave Federalnom ministarstvu koje će  putem inspekcijskih i drugih nadležnih organa izvršiti provjere.

Nakon što je Federalnom ministarstvu poljoprivrede putem kantonalnog ministarstva dostavljeno 139 zahtjeva za novčanu podršku proizvodnji pšenice s područja Kantona 10, Federalno ministarstvo je zatražilo od resornog kantonalnog ministarstva provjeru dostavljenih računa kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Nakon izvršenih provjera računa Kantonalno ministarstvo je odbilo 85 zahtjeva i 54 zahtjeva ponovo dostavilo kao blagovremene, osnovane i potpune. S obzirom da kantonalno ministarstvo poljoprivrede nije izvršilo tražene provjere svih računa Federalno ministarstvo je zatražilo od Federalne uprave za inspekcijske poslove dodatnu kontrolu i nadzor. 

Inače, od ukupno zaprimljenih 284 zahtjeva u biljnoj proizvodnji u 2020. godini s područja ovog kantona 102 zahtjeva su odbijena čime je spriječena zloupotreba budžetskih sredstava u iznosu od 548 hiljada KM. 

Za sve utvrđene nepravilnosti Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u ovom mandatu donijelo je 211 rješenja o povratu sredstava i 121 rješenje o zabrani apliciranja, a izvršen je povrat sredstava u budžet FBiH u iznosu od 2,5 miliona KM. Stoga će i u narednom periodu nastaviti dodatne kontrole s ciljem sprečavanja zloupotreba.