Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javna rasprava: Federalna strategija upravljanja vodama 2022-2032

Pozivaju se sve zainteresirane strane da se uključe i daju svoje komentare, prijedloge i sugestije na dokument Strategije upravljanja vodama 2022-2032. Uzimajući u obzir član 24. stav 9. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/06) kojim je propisano da je Strategija upravljanja vodama dio Strategije zaštite okoliša, Poglavlja 4., 13.1. i 13.9. Federalne strategije zaštite okoliša 2022.-2032. čine Strategiju upravljanja vodama 2022-2032. Naime, proces izrade Federalne strategije zaštite okoliša zasnovan je na participativnom pristupu i proveden uz učešće više od 300 predstavnika različitih institucija i organizacija u Federaciji BiH.

Takođe, tokom izrade Federalne strategije zaštite okoliša proveden je postupak Strateške procjene uticaja na okoliš kako bi se osiguralo da se  u ranoj fazi pripreme strategija integriraju sva relevantna pitanja zaštite okoliša, socio-ekonomska pitanja i pitanje održivosti.

S tim u vezi, Poglavlja 3,4., 5.2.4., 5.3.,6. i 9. Strateške studije o procjeni uticaja na okoliš za Federalnu strategiju zaštite okoliša 2022-2032. su Strateška studija uticaja na okoliš za Strategiju upravljanja vodama 2022-2032. 

Shodno odredbi člana 9. Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH,“ broj 51/12), pozivamo vas da svoje prijedloge, primjedbe, komentare i sugestije dostavite najkasnije do 30.06.2022. godine u pisanoj formi na adresu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: Hamdije Ćemerlića 2, 71 000 Sarajevo ili elektronskim putem na sektorvoda [at] fmpvs.gov.ba .