Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

OBAVIJEST o pokretanju revizije i ažuriranja Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata za sektor okoliša u BIH u 2022. godini (SSPP lista)

Dopisom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa broj: 10-3-28-1210-1/22 od 20.06.2022. godine (zaprimljen u FMPVŠ 21.07.2022. godine) informisani smo da je pokrenuta procedura revizije i ažuriranja Jedinstvene liste infrastrukturnih projekata za sektor okoliša u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu (SSPP lista), a u cilju izmjene i dopune određenih predloženih projekata, kao i kandidiranja novih. Shodno navedenom smatramo da je u narednom periodu neophodno da se SSPP revidira i dopuni infrastrukturnim projektima iz oblasti voda, te da se ažuriraju postojeći formulari u skladu sa trenutnim stanjem projektne dokumentacije, a posebno za one projekte za koje se očekuje da će im biti potrebna grant sredstva u cilju zatvaranja finansijske konstrukcije.

S tim u vezi molimo Vas da svim općinama i zainteresiranim subjektima na Vašem području dostavite ove informacije u cilju pripreme prijedloga novih ili dopune već predloženih infrastrukturnih projekata koji se odnose na oblast voda – zaštitu voda, korištenje voda i zaštitu od voda.

Prijedloge projekata treba pripremiti u formi PIF obrazaca (Project identification form) na engleskom jeziku. Forme obrazaca sa smjernicama se mogu preuzeti na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, kao I web-stranicama Agencija za vode.

Potrebne formulare možete naći na web stranici FMPVŠ, FMOiT kao i web stranicama Agencija za vode.

Pozivamo Vas da popunjene PIF-ove na engleskom jeziku elektornski dostavite nadležnim Agencijama za vode do 20.09.2022. godine na dole navedne kontakt adrese.  

Za eventualna pojašnjenja vezana za popunu PIF-ova, odnosno instrukcija za njihovo popunjavanje možete kontaktirati predstavnike Agencija za vode, kao i predstavnike FMPVŠ:

  • Amer Husremović (amer.husremovic [at] fmpvs.gov.ba) i
  • Alma Imamović (alma.imamovic [at] fmpvs.gov.ba).

Za uključivanje u SSPP listu prijedlozi projekata trebaju biti uključeni u Program javnih investicija (PIMIS), što je jedan od kriterija kod ocjenjivanja projekata.

Prijedloge projekata će članovi radne grupe za okoliša ocijeniti i rangirati  u skladu sa smjernicama i kriterijima.

PRILOZI:

  1. Dopis MVTEO BiH
  2. SSPP Lista usvojena u 2020. godini
  3. PIF forma sa smjernicama – BOS
  4. PIF forma – ENG
  5. GRID kriterij za ocjenu projekta