Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Organizirana obuka službenih veterinara za područje Federacije BiH

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u saradnji s Veterinarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 29. do 30. novembra u Sarajevu organiziralo je i sprovelo obuku službenih veterinara za područje Federacije BiH.

Ministarstvo na ovaj način obezbijeđuje kontinuiranu edukaciju, nepristrasno i kvalitetno provođenje i dosljednost službenih kontrola na svim nivoima, kao i unapređenje rada službenih veterinara, tako da je i ove godine uključilo u saradnju i Veterinarsku komoru sa odabranim tema za veterinare iz veterinarskih organizacija i ustanova koji provode mjere zdravstvene zaštite životinja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prisutnima se u ime Ministarstva obratio mr.sci. Kenan Muratović, pomoćnik Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i mr. Husnija Kudić, savjetnik federalnog ministra. Pristunima su se obratili i predsjednik Veterinarske komore Federacije Bosne i Hercegovine prof. dr. Jasmin Ferizbegović te dekan Veterinarskog fakulteta prof. dr. Muhamed Smajlović.

Program obuke obuhvatio je oblasti neophodne za kvalitetan rad službenih veterinara i veterinara iz veterinarskih organizacija i ustanova na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Teme obrađene na ovogodišnjoj obuci bile su: „Veterinarska klinička praksa između  dvije pandemije: Quo vadis?“ (Prof.dr. Nihad Fejzić), „Afrička svinjska kuga i Slinavka i šap“ (Branislav Kureljušić, dr.sci.), „Istorija Uredbe o službenim kontrolama u EU“ (Žaklin Acinger-Rogić), „Krimska – Kongo hemoragijska groznica u BiH – nova javno    zdravstvena prijetnja?“ (Prof.dr. Teufik Goletić), „Krpelji u Bosni i Hercegovini i njihov vektorski kapacitet“ (Prof.dr. Jasmin Omeragić) i „Ispravno određeno vrijeme karence – značajan alat u borbi protiv antimikrobne rezistencije“ (Sanin Tanković,dr.sci.).