Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ministar Hrnjić razgovarao s predstavnicima AVP Sava o projektima zaštite od poplava u USK

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić razgovarao je danas s predstavnicima Agencije za vodno područje rijeke Save o realizaciji kandidovanih projekata s područja Unsko-sanskog kantona u oblasti zaštite od poplava.

Rukovodilac Sektora za upravljanje vodama Agencije za vodno područje rijeke Save, Almir Prljača, sa saradnicima  informirao je ministra Hrnjića o aktivnostima i projektima koje ova agencija realizira na području Federacije Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na Unsko-sanski kanton koji je nedavno pretrpio poplave i u kojem je proglašeno stanje prirodne nesreće.

Tokom sastanka iskazana je opredijeljenost predstavnika Agencije da u što kraćem roku raspišu tendere i realiziraju planirane aktivnosti i projekte koji bi trebali djelimično pomoći u zaštiti od poplava.

„Nadležnosti ove Agencije su na vodotocima prve kategorije. U Unsko-sanskom kantonu to su Una, Unac, Sana, Sanica i Klokot i mi ćemo uložiti dodatni napor kako bismo realizirali projekte koji djelimično mogu pomoći u sprečavanju poplava“, kazao je Prljača po okončanju sastanka.

Ministar Hrnjić ukazao je na potrebu što hitnijeg sačinjavanja i dostavljanja informacije o procjeni šteta na području USK.

“Projekti koje ova Agencija radi na području Unsko-sanskog kantona su projekti koje su kandidirale lokalne zajednice. Gradske odnosno općinske vlasti trebale bi što prije riješiti imovinsko-pravne odnose te izdati građevinske dozvole za navedene projekte. AVP Sava će promptno djelovati i u prvoj fazi izdvojiti 1,1 milion KM za realizaciju jednog dijela projekata koji bi trebali biti realizirani u ovoj godini“, kazao je ministar Hrnjić.

Sastanku s predstavnicima Agencije za vodno područje rijeke Save prisustvovala je i Amina Smajić, načelnica Službe za upravljanje projektima pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.