Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Međunarodni foto konkurs “Jedan sliv – 1000 priča o vodama”

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save, u okviru obilježavanja Dana rijeke Save 2023. godine, objavljuje foto konkurs na temu „JEDAN SLIV – 1000 PRIČA O VODAMA“, kako bi se na što živopisniji način prikazale rijeke, jezera, močvarna područja i s njima povezana bogatstva prirode, biološka raznolikost i životi ljudi u slivu rijeke Save.

Cilj konkursa je da se fotografijama predstave izuzetnosti i ljepote koje želimo da sačuvamo kao i izazovi s kojima se suočavamo u zaštiti i očuvanju zajedničkog resursa od neprocjenjive vrijednosti, svih voda u slivu rijeke Save.

Od pristiglih fotografija bit će nagrađeno 5, dok će 60 izabranih fotografija biti objavljeno na zvaničnoj web stranici Savske komisije.

Više o konkursu, kao i uslovima učešća može se naći na linku MEĐUNARODNI FOTO KONKURS „JEDAN SLIV – 1000 PRIČA O VODAMA