Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javne konsultacije: Nacrt odluke o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenom korištenju šumskog zemljišta

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je izradilo Nacrt odluke o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene. Nacrt odluke je usklađen sa odredbama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 18/05, 29/06, 85/06, 32/07, 41/07, 74/07, 99/07, 58/08 i 22/22).

Koristeći priloženi obrazac, molimo sve zainteresirane da svoje primjedbe i sugestije na predloženi Nacrt odluke dostave na adresu: danica.cigelj [at] fmpvs.gov.ba ili poštom na: Ulica Hamdije Čemerlića broj 2, Sarajevo do 21.09.2023. godine.

Naime, Nacrtom odluke regulira se način promjene namjene šumskog zemljišta i privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene. Nacrtom odluke ne regulira se vlasništvo niti druga stvarna prava na nekretninama i zakup nekretnina.

Nacrtom odluke propisuje se da se promjena namjene šumskog zemljišta može dozvoliti samo vlasniku zemljišta. Šumskom zemljištu, koje se u skladu sa odredbama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 18/05, 29/06, 85/06, 32/07, 41/07, 74/07, 99/07, 58/08 i 22/22) smatra imovinom države Bosne i Hercegovine, može se mijenjati namjena samo ako takav zahtjev bude podnesen od strane ovlaštenog organa Bosne i Hercegovine i ukoliko ispunjava i druge uslove propisane ovom odlukom.

Nacrtom odluke propisuje se da se šumsko zemljište može privremeno koristiti za druge planirane namjene u slučajevima propisanim u tački VII odluke. Davanjem saglasnosti za privremeno korištenje šumskog zemljišta za druge namjene ne mijenja se kultura zemljišta i ono i dalje ostaje šumsko zemljište u vlasništvu države.