Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ministar Hrnjić održao radni sastanak s predstavnicima Svjetske banke u BiH

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić sa saradnicima održao je radni sastanak s predstavnicima Svjetske banke u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku je razgovarano o Projektu modernizacije vodnih usluga u Bosni i Hercegovini čija je vrijednost veća od 100 miliona KM a koji ima za cilj jačanje institucionalnog, finansijskog i pravnog okvira i kapaciteta u sektoru voda i komunalne djelatnosti sa namjerom osiguranja održivosti investicija u infrastrukturu.

Krajnji dužnici po ovom kreditnom zaduženju Svjetske banke su općine iz Federacije Bosne i Hercegovine koje budu uključene u navedeni projekat, a resorno ministarstvo nadležno za implementaciju ovog projekata je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva posredstvom jedne od svojih projektnih jedinica.

Na sastanku je istaknuto da je projekat uključen u Program javnih investicija Federacije BiH te da će u prvoj fazi projekta učestvovati četiri jedinice lokalne samouprave iz Federacije BiH.  

Tokom sastanka razgovarano je i o operativnim aktivnostima koje uključuju formiranje jedinice za praćenje projekta, izradu operativnog priručnika te osiguranju sredstava za tehničku pomoć u realizaciji projekta kao i uspostavljanje kontakta sa lokalnim zajednicama koje su iskazale interes za učešće u ovom projektu.

“Ovim projektom predviđeno je da jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH apliciraju na kreditna sredstva u iznosu od blizu 50 miliona KM. Projekat ima za cilj doprinijeti unapređenju institucionalnih kapaciteta za modernizaciju sektora vodnih usluga, pružiti  podršku jačanju kapaciteta na lokalnom nivou te poboljšati infrastrukturu u lokalnim zajednicama“, kazao je ministar Hrnjić po okončanju sastanka.

Projekat će trajati do 2027. godine a jedinice lokalne samouprave kreditna zaduženja mogu otplaćivati do 32 godine i odgodom plaćanja od 7 godina.