Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Regionalna savjetodavna radna grupa za šume Zapadnog Balkana održala sastanak u Sarajevu

U Sarajevu je održan dvodnevni završni sastanak Regionalne savjetodavne radne grupe za šume Zapadnog Balkana u organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva I Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i prehrane Republike Slovenije. Tokom sastanka organizirane su prezentacije i diskusije o održivom upravljanju šumama i okviri politike za upravljanje šumama u zemljama Zapadnog Balkana. U okviru prezentacija posebno je istaknut značaj u kontekstu tekućeg rada na  EUTR i FLEG Uredbi.

Projekat upravljanja i gospodarenja šumama u zemljama Zapadnog Balkana (REAWG – Regional Advisory Working Group on Forest from the Western Balkans) je projekat regionalnog značaja, a koordinira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i prehrane Republike Slovenije, u svojstvu regionalnog koordinatora za zemlje Zapadnog Balkana.

Ovim Projektom uspostavlja se saradnja isključivo u oblasti upravljanja šumama na otvorenom prostoru u zemljama Zapadnog Balkana uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju a očekuje se da bi  sve strane imale zajedničko razumijevanje i dogovor oko uspostavljanja stalne regionalne mreže koja bi doprinosila prekograničnoj razmjeni znanja i saradnji u upravljanju i gospodarenju šumama, ojačavanju kapaciteta za sveobuhvatnije pristupe međusektorske saradnje na više nivoe; uspostavljanju revidirane politike i strategije upravljanja i gospodarenja šumama kako bi se podržalo održivo upravljanje zemljištem na lokalnom, državnom i regionalnom nivou.

Ciljevi projekta su poboljšanje regionalne saradnje, utvrđivanje zajedničke postavke politika i izrade strategija i smjernica za upravljanje i gospodarenje šumama u zemljama Zapadnog Balkana.

Po okončanju sastanka, organiziran je terenski obilazak s ciljem prezentacije načina gospodarenja državnim šumama i šumama u zaštićenim područjima.