Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

ABP / AW

Oblast upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom u Bosni i Hercegovini

Animirani spotovi opisuju situacije koje govore o tome šta se uobičajeno, svakodnevno dešava sa životinjskim otpadom u Bosni i Hercegovini i predstavljaju jasnu sliku koja ocrtava trenutni status tretmana životinjskog otpada u BiH i sve opasnosti koje on nosi.

Odluka o nusproizvodima životinjskog porijekla i njihovim proizvodima koji nisu namijenjeni ishrani ljudi

Službeni glasnik BiH br. 19/11

Preuzmi

Pravilnik o utvrđivanju veterinarsko-zdravstvenih uslova za odlaganje, korištenje, sakupljanje, prijevoz, identifikaciju i sljedivost, registraciju i odobravanje pogona, stavljanje na tržište, uvoz, tranzit i izvoz nusproizvoda životinjskog porijeklai njihovih proizvoda koji nisu namijenjeni ishrani ljudi

Službeni glasnik BiH br. 30/12

Preuzmi

Pravilnik o načinu vođenja jedinstvene liste odobrenih objekata za rukovanje nusproizvodima životinjskog porijekla

Službeni glasnik BiH br. 64/13

Preuzmi

Pravilnik o načinu vođenja jedinstvene liste svih registriranih objekata koji rukuju proizvodima životinjskog porijekla namijenjenih ishrani ljudi, nusproizvodima i hranom za životinje

Službeni glasnik BiH br. 64/13

Preuzmi

Pravilnik o uslovima koje mora ispunjavati objekat i mjesto za sakupljanje i neškodljivo uništavanje životinjske lešine, konfiskata i proizvoda životinjskog porijekla namijenjenog utilizaciji i prijevozno sredstvo namijenjeno za njihovo sakupljanje i prijevoz

Službene novine Federacije BiH br. 3/19

Preuzmi

Geotehnički i drugi uslovi izgradnje jama, jama grobnica, stočnih groblja i objekata za odlaganje i obradu ABP / AW

Preuzmi

Stajski otpad sa peradarskih farmi - od problema do iskoristivog resursa

Preuzmi

Opšte smjernice za upravljanje nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom

Preuzmi

BROŠURA za generatore nusproizvoda životinjskog porijekla

Preuzmi

BROŠURA za komunalna preduzeća i opštinske uprave

Preuzmi