Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Poljoprivreda pravilnici

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uslovima za obavljanje proizvodnje osvježavajućih bezalkoholnih pića, voćnih sokova i sirupa i flaširanih voda

Službene novine Federacije BiH br. 45/20

Preuzmi

Pravilnik o pčelarstvu

Službene novine Federacije BiH br. 31/18

Preuzmi

Pravilnik za organsku biljnu i stočarsku proizvodnju

Službene novine Federacije BiH br. 14/18

Preuzmi

Pravilnik o načinu i metodama atestiranja/kontrole poljoprivredne mehanizacije

Službene novine Federacije BiH br. 01/18

Preuzmi

Pravilnik o kvalitetu vina

Službene novine Federacije BiH br. 14/17

Preuzmi

Pravilnik o načinu rada Komisije/Povjerenstva za licenciranje i postupak licenciranja rasplodnjaka

Službene novine Federacije BiH br. 3/16

Preuzmi

Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za proizvodnju kakaa, čokoladnih proizvoda, proizvoda sličnih čokoladi, krem proizvoda i bombonskih proizvoda

Službene novine Federacije BiH br. 30/15

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja vinogradarskog i vinarskog registra

Službene novine Federacije BiH br. 102/15

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i vina

Službene novine Federacije BiH br. 102/15

Preuzmi

Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uslovima za obavljanje proizvodnje u pogonima za preradu voća i povrća

Službene novine Federacije BiH br. 102/15

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za proizvodnju rakije i voćnih vina

Službene novine Federacije BiH br. 23/15

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i vina

Službene novine Federacije BiH br. 18/15

Preuzmi

Pravilnik o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca

Službene novine Federacije BiH br. 38/15

Preuzmi

Pravilnik o načinu i postupku izdavanja licence, upisu i vođenju podataka u registru poljoprivrednih savjetodavnih službi

Službene novine Federacije BiH br. 38/15

Preuzmi

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe u pogledu tehničke i kadrovske opremljenosti za obavljanje poslova iz oblasti vinogradarstva i vinarstva

Službene novine Federacije BiH br. 62/14

Preuzmi

Pravilnik o načinu obilježavanja posuda u vinariji i sadržaju i načinu vođenja vinarijske evidencije

Službene novine Federacije BiH br. 30/14

Preuzmi

Pravilnik o metodama savjetodavnog rada

Službene novine Federacije BiH br. 44/14

Preuzmi

Pravilnik o načinu vođenja matičnih knjiga, registara i prijava te uvjetima koje trebaju ispunjavati domaće životinje da bi bile upisane u matičnu knjigu i registar

Službene novine Federacije BiH br. 21/14

Preuzmi

Pravilnik o obliku, načinu vođenja registra i obrazac prijave za upis uzgajivača uzgojno vrijednih životinja

Službene novine Federacije BiH br. 21/14

Preuzmi

Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uslovima za proizvodnju keksa i proizvoda srodnih keksima

Službene novine Federacije BiH br. 03/14

Preuzmi

Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uslovima za proizvodnju rakija i voćnih vina

Službene novine Federacije BiH br. 02/14

Preuzmi

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja vinogradarskog i vinarskog registra

Službene novine Federacije BiH br. 102/13

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uslovima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i vina

Službene novine Federacije BiH br. 86/13

Preuzmi

Pravilnik o postupcima i metodama organoleptičkog ocjenjivanja vina

Službene novine Federacije BiH br. 88/13

Preuzmi

Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uslovima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i vina

Službene novine Federacije BiH br. 2/13

Preuzmi

Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uslovima za obavljanje djelatnosti skladištenja žitarica

Službene novine Federacije BiH br. 2/13

Preuzmi

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja vinogradarskog katastra

Službene novine Federacije BiH br. 107/12

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uslovima za obavljanje proizvodnje osvježavajućih bezalkoholnih pića, voćnih sokova i sirupa i flaširanih voda

Službene novine Federacije BiH br. 60/12

Preuzmi

Pravilnik o jedinstvenoj metodologiji za razvrstavanje poljoprivrednoga zemljišta u kategorije pogodnosti

Službene novine Federacije BiH, br. 43/11

Preuzmi

Pravilnik o metodologiji praćenja stanja poljoprivrednoga zemljišta

Službene novine Federacije BiH, br. 38/11

Preuzmi

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati znanstveno-stručne institucije i laboratorije za vršenje poslova izrade projekata, te mjerenja i ispitivanja zemljišta

Službene novine Federacije BiH, br. 39/10

Preuzmi

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknada za melioracijsku odvodnju i navodnjavanje

Službene novine Federacije BiH, br. 14/10

Preuzmi

Pravilnik o postupku i uvjetima zamjene poljoprivrednoga zemljišta

Službene novine Federacije BiH, br. 10/10

Preuzmi

Pravilnik o načinu kontrole, visini i načinu plaćanja naknada za obavljene obvezne kontrole pošiljki mineralnih gnojiva pri uvozu u FBiH

Službene novine Federacije BiH, br. 2/10

Preuzmi

Pravilnik o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih tvari u zemljištu i metodi njihova ispitivanja

Službene novine Federacije BiH, br. 72/09

Preuzmi

Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca i načinu vođenja evidencije o poljoprivrednom zemljištu

Službene novine Federacije BiH, br. 72/09

Preuzmi

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu države

Službene novine Federacije BiH, br. 78/09

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o programu i načinu polaganja ribičkoga ispita, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o položenom ribičkom ispitu i registru o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu

Službene novine Federacije BiH, br. 31/09

Preuzmi

Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava/gazdinstava i Registra klijenata

Službene novine Federacije BiH, br. 42/08

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničko-tehnološkim uvjetima za obavljanje proizvodnje duhanskih proizvoda

Službene novine Federacije BiH br. 95/07

Preuzmi

Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za obavljanje prerade žita u mlinovima

Službene novine Federacije BiH br. 81/06

Preuzmi

Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za obavljanje proizvodnje osvježavajućih bezalkoholnih pića, voćnih sokova i sirupa i flaširanih voda

Službene novine Federacije BiH br. 81/06

Preuzmi

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca dozvola za sportsko-rekreacijski ribolov

Službene novine Federacije BiH, br. 71/05

Preuzmi

Pravilnik o određivanju štete nanesene ribljem fondu

Službene novine Federacije BiH, br. 63/05

Preuzmi

Pravilnik o programu i načinu polaganja ribičkoga ispita, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o položenom ribičkom ispitu i registru o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu

Službene novine Federacije BiH, br. 63/05

Preuzmi

Obrazloženje Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava/gazdinstava i Registar klijenata

Službene novine Federacije BiH, br. 42/08

Preuzmi

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o izdanim dozvolama za gospodarski ribolov

Službene novine Federacije BiH, br. 63/05

Preuzmi

Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov

Službene novine Federacije BiH, br. 63/05

Preuzmi

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja ribarskoga katastra

Službene novine Federacije BiH, br. 63/05

Preuzmi

Pravilnik o organizaciji i radu ribočuvarske službe, obliku i sadržaju obrasca legitimacije i značke ribočuvara

Službene novine Federacije BiH, br. 63/05

Preuzmi

Pravilnik o sadržaju, načinu i uvjetima upisa u registre poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala

Službene novine Federacije BiH br. 05/03

Preuzmi

Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim uvjetima za obavljanje proizvodnje duhanskih proizvoda

Službene novine Federacije BiH br. 34/03

Preuzmi