Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Veterinarstvo obrasci

*Obrasci na osnovu Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije i načinu i rokovima dostavljanja izvještaja o obavljanju veterinarske djelatnosti

*Obrazac broj 1 - Ambulantni protokol

Preuzmi

*Obrazac broj 2 -Evidencija o neobaveznim vakcinacijama

Preuzmi

*Obrazac broj 3 - Knjiga o slanju dijagnostičkog materijala na laboratorijske pretrage

Preuzmi

*Obrazac broj 4 - Evidencija o vještačkom osjemenjavanju

Preuzmi

*Obrazac broj 5 - Epizootiološki dnevnik

Preuzmi

*Obrazac broj 6 - Evidencija vakcinacije pasa protiv bjesnila

Preuzmi

*Obrazac broj 7 - Evidencija o vakcinaciji protiv kuge svinja

Preuzmi

*Obrazac broj 8 - Prva tuberkulinizacija

Preuzmi

* Obrazac broj 9 - Pregled vimena

Preuzmi

*Obrazac broj 10 - Evidencija o vakcinaciji goveda i ovaca protiv bedrenice, šuštavca i parašuštavca

Preuzmi

*Obrazac broj 11 - Evidencija o vakcinaciji peradi protiv Newcastle bolesti

Preuzmi

*Obrazac broj 12 - Dijagnostička ispitivanja na Kokošiji tifus- brza krvna aglutinacija

Preuzmi

* Obrazac broj 13 - Evidencija o dijagnostičkom ispitivanju na brucelozu goveda, ovaca, koza i svinja

Preuzmi

* * Obrazac broj 14 - Izvještaj o radu za - kvartal godine

Preuzmi

* Obrazac broj 15 - Evidencija o dijagnostičkom ispitivanju na enzootsku leukozu goveda

Preuzmi

* Obrazac broj 16 - Dijagnostičko ispitivanje na infektivnu anemiju kopitara

Preuzmi

* Obrazac broj 17 - Dijagnostička ispitivanja pčelinjih zajednica na američku i evropsku gnjiloću, nozemozu, varozu

Preuzmi

* Obrazac broj 18 - Evidencija o dijagnostičkim ispitivanjima na zarazne i parazitarne bolesti riba i školjaka

Preuzmi

* Obrazac broj 19 - Evidencija o dijagnostičkim ispitivanjima na zarazne i parazitarne bolesti riba i školjaka

Preuzmi

* Obrazac broj 20 - Evidencija o dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji

Preuzmi

* Obrazac broj 21 - Evidencija o promatranju životinja zbog sumnje na bjesnilo

Preuzmi

* Obrazac broj 22 - Evidencija o izvršenoj obdukciji životinja

Preuzmi

* Obrazac broj 23 - Dijagnostičko ispitivanje na trihinelozu mesa svinja namijenjenoj potrošnji u vlastitom domaćinstvu

Preuzmi

* Obrazac broj 24 - Izvještaj o obavljenim mikrobiološkim analizama hrane

Preuzmi

* Obrazac broj 25 - Izvještaj o obavljenim pretragama na zarazne bolesti

Preuzmi

* Obrazac broj 26 - Izvještaj o obavljenim analizama sirovog mlijeka

Preuzmi

OBRAZAC - za slanje uzoraka na laboratorijsko pretraživanje (goveda, svinje, ovce, koze, kopitari, pčele, ribe)

Preuzmi

OBRAZAC - Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje prijevoza životinja

Preuzmi

OBRAZAC - Zahtjev za registraciju objekta u poslovanju sa sirovinama i proizvodima životinjskog podrijetla u skladu sa Pravilnikom o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za objekte koji proizvode hranu životinjskog podrijetla

Službene novine Federacije BiH br. 22/13

Preuzmi

OBRAZAC - Zahtjev za odobravanje objekata za proizvodnju hrane životinjskog podrijetla u skladu sa Pravilnikom o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za objekte koji proizvode hranu životinjskog podrijetla

Službene novine Federacije BiH br. 22/13

Preuzmi

OBRAZAC - Potvrda o upisu u registar u skladu sa člankom 3. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za objekte koji proizvode hranu životinjskog podrijetla

Službene novine Federacije BiH br. 22/13

Preuzmi

OBRAZAC broj 4 - Zahtjev za dodjelu veterinarskog kontrolnog broja

Službene novine Federacije BiH br. 70/12

Preuzmi

OBRAZAC broj 5 - Zahtjev za dodjelu evidencijskog broja za uzgajalište životinja

Službene novine Federacije BiH br. 70/12

Preuzmi

OBRAZAC - Zahtjev za registraciju uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji

Preuzmi

OBRAZAC broj 6 - Zahtjev za brisanje objekta iz Jedinstvenog registra odobrenih i registrovanih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine

Službene novine Federacije BiH br. 70/12

Preuzmi

OBRAZAC - Zahtjev za odobravanje izvoznog objekta za proizvodnje / skladištenje hrane za životinje

Preuzmi

OBRAZAC - Zahtjev za odobravanje djelatnosti uvoza sjemena za vještačko osjemenjavanje životinja i/ili oplođenih jajnih ćelija

Preuzmi

OBRAZAC - Zahtjev za utvrđivanje uvjeta o ispunjavanju propisanih uslova u pogledu prostora, kadra i veterinarsko-tehničke opreme za laboratorijsko ispitivanje / za ovlaštenje laboratorije za provođenje dijagnostičkih i analitičkih ispitivanja / za obnovu ovlaštenja laboratorije za provođenje dijagnostičkih i analitičkih ispitivanja

Preuzmi

OBRAZAC - Zahtjev za odobravanje djelatnosti uvoza i prometa na veliko lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu / za odobravanje djelatnosti prometa na malo lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (veterinarska apoteka)

Preuzmi

OBRAZAC - Najave registracije lijeka koji se upotrebljava u veterinarstvu

Preuzmi

OBRAZAC - Zahtjev za registraciju lijeka koji se upotrebljava u veterinarstvu

Preuzmi

OBRAZAC - Zahtjev za obnovu registracije lijeka koji se upotrebljava u veterinarstvu

Preuzmi

OBRAZAC - Zahtjev za izmjenu rješenja o registraciji lijeka koji se upotrebljava u veterinarstvu

Preuzmi

OBRAZAC - Zahtjev za upis u registar veterinarsko medicinskog sredstva

Preuzmi

OBRAZAC - Zahtjev za odobrenje za proizvodnju lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu / za odobrenje za proizvodnju veterinarsko – medicinskih sredstava

Preuzmi

OBRAZAC - Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za potpisivanje Svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja

Preuzmi

OBRAZAC - Zahtjev za štampanje/tiskanje Svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja (Obrazac 1)

Preuzmi

OBRAZAC - Zahtjev za štampanje/tiskanje obrazaca Potvrda o zdravstvenom stanju pošiljke proizvoda životinjskog porijekla namijenjene ljudskoj ishrani koja se otprema prevoznim sredstvom u unutrašnjem prometu (Potvrda 2A)

Preuzmi

OBRAZAC - Zahtjev za štampanje/tiskanje obrazaca Potvrda o zdravstvenom stanju pošiljke proizvoda životinjskog porijekla namijenjene industrijskoj upotrebi i otpadne animalne tvari koja se otprema prevoznim sredstvom u unutrašnjem prometu (Potvrda 2B)

Preuzmi

OBRAZAC - Zahtjev za štampanje/tiskanje obrazaca račun/priznanica (Obrazac 2)

Preuzmi

OBRAZAC - Zahtjev za izdavanje licence za samostalno obavljanje veterinarske djelatnosti

Preuzmi

OBRAZAC - Zahtjev za produženje licence za samostalno obavljanje veterinarske djelatnosti

Preuzmi

OBRAZAC - Zahtjev za polaganje stručnog ispita za doktora veterinarske medicine

Preuzmi

OBRAZAC - Zahtjev za polaganje stručnog ispita za veterinarske tehničare

Preuzmi

UPLATNICA (primjerak) - Odobrenje / saglasnost - objekta / laboratorije

Preuzmi

UPLATNICA (primjerak) - Registracija, obnova registracije, izmjena rješenja registracije veterinarskog lijeka

Preuzmi

UPLATNICA (primjerak) - Stručni ispit za doktora veterinarske medicine i veterinarske tehničare

Preuzmi

UPLATNICA (primjerak) - Federalna administrativna taksa

Preuzmi