Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Veterinarstvo pravilnici

Pravilnik o načinu dezinfekcije prevoznog sredstva kojim se prevoze pošiljke životinja, proizvoda životinjskog porijekla, lešine, proizvoda od životinja namijenjenih utilizaciji ili neškodljivom uklanjanju i otpadne životinjske materije

Službene novine Federacije BiH br. 5/23

Preuzmi

Pravilnik o uslovima koje mora ispunjavati objekat i mjesto za sakupljanje i neškodljivo uništavanje životinjske lešine, konfiskata i proizvoda životinjskog porijekla namijenjenog utilizaciji i prijevozno sredstvo namijenjeno za njihovo sakupljanje i prijevoz

Službene novine Federacije BiH br. 3/19

Preuzmi

Pravilnik o uslovima za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti i načinu dodjele područja djelovanja

Službene novine Federacije BiH br. 5/16

Preuzmi

ISPRAVKA - Pravilnik o uslovima za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti i načinu dodjele područja djelovanja

Službene novine Federacije BiH br. 40/16

Preuzmi

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije i načinu i rokovima dostavljanja izvještaja o obavljanju veterinarske djelatnosti

Službene novine Federacije BiH br. 5/16

Preuzmi

Pravilnik o uzimanju uzoraka i proizvoda i njihovo dostavljanje na ispitivanje ovlaštenim stručnim institucijama

Službene novine Federacije BiH br. 102/16

Preuzmi

Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za objekte koji proizvode hranu životinjskog podrijetla

Službene novine Federacije BiH br. 22/13

Preuzmi

Pravilnik o postupku isplate nadoknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje

Službene novine Federacije BiH br. 98/12

Preuzmi

Pravilnik o dopunama Pravilnika o postupku isplate nadoknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje

Službene novine Federacije BiH br. 88/18

Preuzmi

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra odobrenih i registriranih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u Federaciji Bosne i Hercegovine

Službene novine Federacije BiH br. 70/12

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra odobrenih i registrovanih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u Federaciji Bosne i Hercegovine

Službene novine Federacije BiH br. 8/14

Preuzmi

Pravilnik o visini i načinu raspodjele naknada za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja

Službene novine Federacije BiH br. 55/12

Preuzmi

Pravilnik o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

Službene novine Federacije BiH br. 51/11

Preuzmi

Pravilnik o izmjenema i dopunama pravilnika o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

Službene novine Federacije BiH br. 55/12

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

Službene novine Federacije BiH br. 5/16

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama pravilnika o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

Službene novine Federacije BiH br. 62/21

Preuzmi

Pravilnik o uslovima za promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu

Službene novine Federacije BiH br. 60/09

Preuzmi

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima za promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu

Službene novine Federacije BiH br. 5/10

Preuzmi

Pravilnik o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar ovaca, koza i svinja te vođenju evidencija

Službene novine Federacije BiH br. 87/07
* ne primjenjuje se jer je od 01.01.2018. godine na snazi državni propis

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obaveznom označavanju i upisu u jedinstveni upisnik ovaca, koza i svinja te vođenju evidencija

Službene novine Federacije BiH br. 64/08
* * ne primjenjuje se jer je od 01.01.2018. godine na snazi državni propis

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obaveznom označavanju i upisu u jedinstveni upisnik ovaca, koza i svinja te vođenju evidencija

Službene novine Federacije BiH br. 65/14
* ne primjenjuje se jer je od 01.01.2018. godine na snazi državni propis

Preuzmi

Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koje trebaju ispunjavati objekti za proizvodnju, promet i skladištenje hrane za životinje

Službene novine Federacije BiH br. 47/03

Preuzmi

Pravilnik o dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koje trebaju ispunjavati objekti za proizvodnju, promet i skladištenje hrane za životinje

Službene novine Federacije BiH br. 5/10

Preuzmi

Pravilnik o polaganju stručnih ispita za doktore veterinarske medicine i veterinarske tehničare

Službene novine Federacije BiH br. 2/03

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnim ispitima doktora veterinarske medicine

Službene novine Federacije BiH br. 101/16

Preuzmi

Pravilnik o uvjetima, koje mora ispunjavati Veterinarska komora za vršenje javnih ovlaštenja

Službene novine Federacije BiH br. 63/06

Preuzmi

Pravilnik o uvjetima za uvoz sjemena za umjetno osjemenjivanje životinja i oplodnih jajnih stanica i njihovoj uporabi u stočarstvu

Službene novine Federacije BiH br. 4/01

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za uvoz sjemena za umjetno osjemenjivanje životinja i oplodnih jajnih stanica i njihovoj uporabi u stočarstvu

Službene novine Federacije BiH br. 25/04

Preuzmi

Pravilnik o bližim uvjetima za proizvodnju, promet, ispitivanje, kontrolu, vođenje evidencije i oglašavanje veterinarsko-medicinskih sredstava

Službene novine Federacije BiH br. 40/99

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uvjetima za proizvodnju, promet, ispitivanje, kontrolu, vođenje evidencije i oglašavanje veterinarsko-medicinskih sredstava

Službene novine Federacije BiH br. 63/09

Preuzmi

Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu

Službene novine Federacije BiH br. 54/99

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova koji su za uporebu u veterinarstvu

Službene novine Federacije BiH br. 59/09

Preuzmi

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje ispitivanja, načinu kontrole i čuvanja lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu

Službene novine Federacije BiH br. 44/99

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje ispitivanja, načinu kontrole i čuvanja lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu

Službene novine Federacije BiH br. 57/09

Preuzmi

Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu

Službene novine Federacije BiH br. 24/99

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za proizvodnju lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu

Službene novine Federacije BiH br. 60/09

Preuzmi

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima hrane animalnog porijekla

Službene novine Federacije BiH br. 42/15

Preuzmi

Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uslovima kojima moraju udovoljavati objekti za sakupljanje, konzerviranje, skladištenje i promet sirove kože, krzna, vune i dlaka životinja

Službene novine Federacije BiH br. 21/02

Preuzmi

Pravilnik o uslovima obavljanja poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i radiološke dekontaminacije

Službene novine Federacije BiH br. 42/01

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima obavljanja poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i radiološke dekontaminacije

Službene novine Federacije BiH br. 22/04

Preuzmi

Pravilnik o najvećim dopuštenim količinama farmakološki aktivnih supstanci u proizvodima životinjskog porijekla

Službeni glasnik BiH br. 84/22

Preuzmi

Pravilnik o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda

Službeni glasnik BiH br. 37/09

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda

Službeni glasnik BiH br. 84/19

Preuzmi

Pravilnik o mjerama bruceloze malih preživača

Službeni glasnik BiH br. 43/09

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama bruceloze malih preživača

Službeni glasnik BiH br. 83/09

Preuzmi

Pravilnik o uslovima i načinu rada granične veterinarske inspekcije Bosne i Hercegovine

Službeni glasnik BiH br. 45/09

Preuzmi

Pravilnik o provođenju analitičkih metoda i tumačenju rezultata

Službeni glasnik BiH br. 95/10

Preuzmi

Pravilnik o obilježavanju i kontroli kretanja životinja u Bosni i Hercegovini

Službeni glasnik BiH br. 13/10

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obilježavanju i kontroli kretanja životinja u Bosni i Hercegovini

Službeni glasnik BiH br. 79/10

Preuzmi

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obilježavanju i kontroli kretanja životinja u Bosni i Hercegovini

Službeni glasnik BiH br. 25/11

Preuzmi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obilježavanju i kontroli kretanja životinja u Bosni i Hercegovini

Službeni glasnik BiH br. 103/11

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obilježavanju i kontroli kretanja životinja u Bosni i Hercegovini

Službeni glasnik BiH br. 41/12

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obilježavanju i kontroli kretanja životinja u Bosni i Hercegovini

Službeni glasnik BiH br. 52/15

Preuzmi

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obilježavanju i kontroli kretanja životinja u Bosni i Hercegovini

Službeni glasnik BiH br. 2/16

Preuzmi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obilježavanju i kontroli kretanja životinja u Bosni i Hercegovini

Službeni glasnik BiH br. 66/16

Preuzmi

Pravilnik o mjerama kontrole njukastl bolesti

Službeni glasnik BiH br. 35/10

Preuzmi

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica

Službeni glasnik BiH br. 35/10

Preuzmi

Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge

Službeni glasnik BiH br. 38/10

Preuzmi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge

Službeni glasnik BiH br. 51/11

Preuzmi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge

Službeni glasnik BiH br. 6/12

Preuzmi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge

Službeni glasnik BiH br. 4/13

Preuzmi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge

Službeni glasnik BiH br. 90/14

Preuzmi

Pravilnik o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika

Službeni glasnik BiH br. 38/10

Preuzmi

Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza

Službeni glasnik BiH br. 46/10

Preuzmi

Pravilnik o dopuni Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza

Službeni glasnik BiH br. 96/13

Preuzmi

Pravilnik o statusu država ili regija u odnosu na bovinu spongiformnu encefalopatiju

Službeni glasnik BiH br. 80/10

Preuzmi

Pravilnik o dopunama Pravilnika o statusu država ili regija u odnosu na bovinu spongiformnu encefalopatiju

Službeni glasnik BiH br. 55/12

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu država ili regija u odnosu na bovinu spongiformnu encefalopatiju

Službeni glasnik BiH br. 86/12

Preuzmi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o statusu država ili regija u odnosu na bovinu spongiformnu encefalopatiju

Službeni glasnik BiH br. 98/14

Preuzmi

Pravilnik o mjerama za nadzor afričke svinjke kuge

Službeni glasnik BiH br. 15/11

Preuzmi

Pravilnik o mjerama za kontrolu određenih bolesti životinja i posebne mjere za vezikularnu bolest svinja

Službeni glasnik BiH br. 15/11

Preuzmi

Pravilnik o veterinarskim uvjetima za uvoz određenih vrsta ptica i o uvjetima karantene

Službeni glasnik BiH br. 17/11

Preuzmi

Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje afričke bolesti konja

Službeni glasnik BiH br. 17/11

Preuzmi

Pravilnik kojim se utvrđuju mjere za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija

Službeni glasnik BiH br. 25/11

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika kojim se utvrđuju mjere za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija

Službeni glasnik BiH br. 20/13

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika kojim se utvrđuju mjere za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija

Službeni glasnik BiH br. 70/14

Preuzmi

Pravilnik o uslovima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprečavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih životinja

Službeni glasnik BiH br. 28/11

Preuzmi

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa

Službeni glasnik BiH br. 45/11

Preuzmi

Pravilnik o dodatnim garancijama za gazdinstva u odnosu na transmisivne spongiformne encefalopatije

Službeni glasnik BiH br. 6/12

Preuzmi

Pravilnik o provođenju mjera kontrole, praćenja, nadzora i ograničenja kretanja životinja prijemčivih na bolesti plavog jezika

Službeni glasnik BiH br. 32/12

Preuzmi

Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravlja za nekomercijalni uvoz i provoz kućnih životinja

Službeni glasnik BiH br. 34/12

Preuzmi

Pravilnik o uslovima uvoza i provoza živih životinja, sirovina, proizvoda i nusproizvoda životinjskog porijekla, veterinarskih lijekova i hrane za životinje u Bosnu i Hercegovinu

Službeni glasnik BiH br. 57/12

Preuzmi

Pravilnik o utvrđivanju dijagnostičkih postupaka, metoda uzimanja uzoraka i kriterija za vrednovanje rezultata laboratorijskih testova za vezikularnu bolest svinja

Službeni glasnik BiH br. 59/12

Preuzmi

Pravilnik kojim se predviđaju uslovi i tehnike genotipiziranja PrP gena populacija ovaca u Bosni i Hercegovini

Službeni glasnik BiH br. 86/12

Preuzmi

Pravilnik o organizaciji službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi

Službeni glasnik BiH br. 103/12

Preuzmi

Pravilnik o higijeni hrane

Službeni glasnik BiH br. 4/13

Preuzmi

Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijetla

Službeni glasnik BiH br. 103/12

Preuzmi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla

Službeni glasnik BiH br. 28/14

Preuzmi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla

Službeni glasnik BiH br. 87/15

Preuzmi

Pravilnik o implementaciji programa nadgledanja avijarne influence kod peradi i divljih ptica

Službeni glasnik BiH br. 4/13

Preuzmi

Pravilnik o mjerama u slučaju otkrivanja relevantnih serotipova salmonela od interesa za javno zdravstvo kod peradi

Službeni glasnik BiH br. 96/13

Preuzmi

Pravilnik o mjerama za sprečavnje širenja visoko patogene influence ptica na druge ptice držane u zatočeništvu u zoološkim vrtovima i odbrenim tijelima, intitutima ili centrima

Službeni glasnik BiH br. 12/14

Preuzmi

Pravilnik o biosigurnosnim mjerama za smanjenje rizika od prijenosa visoko patogene influence ptica s ptica koje žive u divljini na perad i druge ptice koje žive u zatočeništvu

Službeni glasnik BiH br. 92/14

Preuzmi

Pravilnik o provedbenim mjerama za određene proizvode na koje se primjenjuju propisi o hrani

Službeni glasnik BiH br.3/16

Preuzmi

Pravilnik o identifikaciji i vođenju evidencije pasa, mačaka i pitomih vretica u Bosni i Hercegovini

Službeni glasnik BiH br.96/16

Preuzmi

Pravilnik o obilježavanju sirovina i proizvoda životinjskog podrijetla i izradi, obliku i sadržaju veterinarskih oznaka

Službeni glasnik BiH br.82/09

Preuzmi

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obilježavanju sirovina i proizvoda životinjskog podrijetla i izradi, obliku i sadržaju veterinarskih oznaka

Službeni glasnik BiH br.75/13

Preuzmi

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o eksperimentalnim životinjama i vrstama eksperimenata

Službeni glasnik BiH br.19/10

Preuzmi

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji

Službeni glasnik BiH br.20/10

Preuzmi

Pravilnik o osnivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati skloništa za životinje

Službeni glasnik BiH br.27/10

Preuzmi

Pravilnik o utemeljivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati higijenski servisi

Službeni glasnik BiH br.27/10

Preuzmi

Pravilnik o držanju opasnih životinja

Službeni glasnik BiH br.27/10

Preuzmi

Pravilnik o zaštiti životinja pri klanju ili usmrćivanju

Službeni glasnik BiH br.46/10

Preuzmi

Pravilnik o zaštiti eksperimentalnih životinja i uslovima koje moraju da ispunjavju pravna lica koja se bave izvođenjem eksperimenata na životinjama

Službeni glasnik BiH br.46/10

Preuzmi

Pravilnik o alternativnoj identifikacionoj oznaci za određene sirovine i proizvode životinjskog porijekla

Službeni glasnik BiH br.109/10

Preuzmi

Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravlja životinja koji se odnosi na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih za ljudsku konzumaciju

Službeni glasnik BiH br.5/11

Preuzmi

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama farmakološki aktivnih supstanci u proizvodima životinjskog porijekla

Službeni glasnik BiH br.61/11

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama farmakološki aktivnih supstanci u proizvodima životinjskog porijekla

Službeni glasnik BiH br.67/12

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama farmakološki aktivnih supstanci u proizvodima životinjskog porijekla

Službeni glasnik BiH br 45/16

Preuzmi

Pravilnik o zaštiti pasa koji se drže kao kućni ljubimci

Službeni glasnik BiH br 18/12

Preuzmi

Pravilnik o uvjetima za osnivanje i rad zooloških vrtova

Službeni glasnik BiH br 27/10

Preuzmi

Pravilnik o tradicionalnom sportskom nadmetanju bikova

Službeni glasnik BiH br 44/10

Preuzmi

Pravilnik o uslovima koje moraju da zadovoljavaju farme i uslovima za zaštitu životinjana na farmama

Službeni glasnik BiH br 46/10

Preuzmi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima koje moraju da zadovoljavaju farme i uslovima za zaštitu životinjana na farmama

Službeni glasnik BiH br 12/13

Preuzmi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima koje moraju da zadovoljavaju farme i uslovima za zaštitu životinjana na farmama

Službeni glasnik BiH br 74/16

Preuzmi

Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka

Službeni glasnik BiH br 57/10

Preuzmi

Pravilnik o utvrđivanju veterinarsko-zdravstvenih uslova za odlaganje, korištenje, sakupljanje, prijevoz, identifikaciju i sljedivost, registraciju i odobravanje pogona, stavljanje na tržište, uvoz, tranzit i izvoz nusproizvoda životinjskog porijekla i njihovih proizvoda koji nisu namijenjeni ishrani ljudi

Službeni glasnik BiH br 30/12

Preuzmi

Pravilnik o načinu odobravanja objekata koji se bave uzgojem živih životinja, proizvodnjim, preradom, obradom i skladištenjem proizvoda životinjskog porijekla za izvoz na tržište Europske unije

Službeni glasnik BiH br 102/12

Preuzmi

Pravilnik o ciljevima za smanjenje prisustva bakterija vrsta Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium kod brojlera

Službeni glasnik BiH br 102/12

Preuzmi

Pravilnik o ciljevima za smanjenje prisustva bakterija vrsta Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium kod koka nesilja

Službeni glasnik BiH br 102/12

Preuzmi

Pravilnik o ciljevima za smanjenje prisustva bakterija vrsta Salmonella kod odraslih rasplodnih jata vrste Gallus gallus

Službeni glasnik BiH br 103/12

Preuzmi

Pravilnik o načinu vođenja jedinstvene liste odobrenih objekata za rukovanje nusproizvodima životinjskog porijekla

Službeni glasnik BiH br 64/13

Preuzmi

Pravilnik o načinu vođenja jedinstvene liste odobrenih objekata koji rukuju proizvodima životinjskog porijekla namijenjenih ishrani ljudi

Službeni glasnik BiH br 64/13

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu vođenja jedinstvene liste odobrenih objekata koji rukuju proizvodima životinjskog porijekla namijenjenih ishrani ljudi

Službeni glasnik BiH br. 16/16

Preuzmi

Pravilnik o načinu vođenja jedinstvene liste svih registriranih objekata koji rukuju proizvodima životinjskog porijekla namijenjenih ishrani ljudi, nusproizvodima i hranom za životinje

Službeni glasnik BiH br 64/13

Preuzmi

Pravilnik o usitnjenom mesu, poluproizvodima i proizvodima od mesa

Službeni glasnik BiH br 82/13

Preuzmi