Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Izgradnja obaloutvrde na rijeci Prači

Izgradnja obaloutvrde na rijeci Prači

U sklopu Projekta zaštite od poplava na rijeci Drini koji se većim dijelom finansira sredstvima kredita Svjetske banke, danas su u Općini Pale Federacije BiH potpisani ugovori o izgradnji obaloutvrde za zaštitu od poplava na rijeci Prači u ukupnoj vrijednosti od 6,5 miliona KM. Osim kreditnih sredstava Svjetske banke, sredstva za izgradnju obaloutvrde na rijeci Prači osigurava također i Vlada Federacije BiH odnosno Agencija za vodno područje rijeke Save.

Potpisivanju ugovora je prisustvovao i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić koji je izjavio da će Vlada Federacije kroz ovaj i slične projekte raditi na izgradnji, obnovi i modernizaciji infrastrukture za zaštitu od poplava te razvoju sistema predviđanja i zaštite od štetnog djelovanja voda, ističući kako će ovakve kapitalne investicije, pored svoga primarnog cilja, također doprinijeti zapošljavanju i sveopćem razvoju općine Pale FBiH, ali i drugih općina u kojima će se provoditi ovaj projekat.

Inače, Projekat zaštite od poplava na rijeci Drini provodi se na području oba entiteta, a u Federaciji obuhvaća područje sljedećih općina: Goražde, Foča-Ustikolina i Pale Prača. Projekat se provodi u razdoblju od 2014.-2019. uz primarni cilj zaštite od poplava ranga 1/100 na poljoprivrednim, stambenim i poslovnim dobrima u navedenim općinama. Navedeni cilj će se postići izgradnjom, rekonstrukcijom i unapređenjem objekata za zaštitu od poplava, institucionalnim jačanjem te razvojem sistema ranog upozoravanja kako bi se u budućnosti spriječile milionske štete koje prouzrokuju poplave u slivu rijeke Drine.