Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

77 godina Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta

77 godina Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić prisustvovao je danas svečanom obilježavanju 77 godina postojanja i djelovanja Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

„Srdačno se zahvaljujem na pozivu da zajedno sa svima vama proslavim 77 godišnjicu ovog fakulteta, našeg fakulteta, koji dugi niz godina svojom stručnošću prati i podupire razvoj poljoprivrede u Bosni i Hercegovini“, naglasio je ministar Dedić u svom obraćanju prisutnima.

Ministar Dedić je istakao da je Poljoprivredno-prehrambeni fakultet dugi niz godina istinski prijatelj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u realizaciji brojnih aktivnosti.

„Posebno bih istakao rad na donošenju Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH za period 2015.-2019. godina, zatim donošenje zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama, te brojne druge strateške dokumente u kojima je učestvovao ovaj fakultet i njegovi profesori“, naveo je između ostalog Dedić.

Pozvao je Poljoprivredno-prehrambeni fakultet da pomognu Ministarstvu kako bi se u ovoj godini donijela što bolja zakonska rješenja (zakon o poljoprivredi, zakon o poljoprivrednom zemljištu i zakon o novčanim podrškama).

„Nadam se da ćemo u narednom periodu produbiti našu saradnju imajući u vidu potrebu poljoprivrede BiH da prati svjetske trendove u ovoj oblasti, a posebno prakse EU. To se naravno ne može ostvariti bez kvalitetnog i kvalificiranog kadra kakav se obrazuje na ovom fakultetu“, istakao je Dedić.

Na kraju svog izlaganja ministar Dedić je poželio mnogo sreće profesorima i studentima ovog fakulteta u njihovom budućem radu.