Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Vlada Federacije BiH usvojila Informaciju o zdravlju bilja

Vlada Federacije BiH usvojila Informaciju o zdravlju bilja

U nastavku 127. sjednice održane 15.11. u Mostaru Vlada Federacije BiH je usvojila Informaciju o stanju u oblasti zdravlja bilja u Federaciji BiH u 2016. godini. Zaštita zdravlja bilja je neodvojivi segment cjelokupnog sistema sigurnosti hrane i od posebnog je interesa za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu i mora biti podignuta na viši nivo, a obaveze proistekle iz procesa evropskih integracija trebaju predstavljati prioritet u radu svih federalnih ministarstava i ostalih federalnih organa, zaključeno je danas.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je da informaciju sa zaključcima dostavi svim nadležnim federalnim upravnim organizacijama i kantonalnim vladama kako bi, putem nadležnih organa uprave i upravnih organizacija, poduzeli potrebne mjere iz svoje nadležnosti i osigurali sredstva za provođenje propisa.

Kantonalni organi uprave nadležni za poslove poljoprivrede i organi lokalne samouprave trebaju poduzimati sve mjere iz svoje nadležnosti za unaprjeđenje izvještajno-prognozne službe i osiguranje potrebnih sredstava za njeno funkcioniranje. Također trebaju uložiti dodatne napore za izvršenje poslova za koje su nadležni u provođenju federalnih propisa.

Vlada je zadužila nadležne kantonalne organe uprave i upravne organizacije da svake godine, a najkasnije do 31. marta, Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostavljaju izvještaje o provođenju Pravilnika o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanje duhanovog štitastog moljca u Federaciji BiH i Odluke o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozije. Izvještaj o provođenju Odluke trebaju dostavljati i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.