Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Obavijest o javnom pozivu

Obavijest o javnom pozivu

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednim savjetodavnim službama („Službene novine FBiH“, broj 66/13), Pravilnikom o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca („Službene novine FBiH“, broj 38/15), Programom teoretske i praktične obuke za certifikaciju („Službene novine FBiH“, broj 103/17) i Programom obavezne godišnje obuke certifikovanih savjetodavaca („Službene novine FBiH“, broj 103/17)  Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je objavilo Javni poziv stručnim i naučno – obrazovnim institucijama za dostavljanje prijava za organiziranje teoretske i praktične obuke, polaganja stručnog ispita i izdavanja certifikata za poljoprivrednog savjetodavca, kao i obavezne godišnje obuke certificiranih savjetodavaca i izdavanje potvrde o pohađanju obuke. 

Javni poziv je objavljen u  dnevnim listovima: „Avaz“ i „Večernji list“ dana 10.02.2018. godine (subota), objavljivanje se očekuje i u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Na Javni poziv se može prijaviti stručna i naučno-obrazovna institucija, koja ima sjedište na teritoriji Federacije BiH, registrirana je za vršenje poslova obrazovanja, stručnih i znanstvenih poslova, ispunjava propisane uvjete nastavnog kadra i raspolaže odgovarajućim prostorom i materijalno-tehničkim sredstvima za provođenje obuka.

Stručna i naučno-obrazovna institucija može podnijeti prijavu za organiziranje teoretske i praktične obuke, polaganja stručnog ispita i izdavanja certifikata za poljoprivrednog savjetodavca i/ili prijavu za organiziranje obavezne godišnje obuke certificiranih savjetodavaca i izdavanje potvrde o pohađanju obuke za jednu ili više slijedećih oblasti savjetodavne djelatnosti:

  1. ratarstvo, povrtlarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje;
  2. voćarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje;
  3. vinogradarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje;
  4. stočarstvo, akvakultura, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje;
  5. ruralni razvoj.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objave Javnog poziva u „Službenim novinama Federacije BiH“. Prijave se podnose  na protokol Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ili putem pošte na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ulica Marka Marulića broj 2, Sarajevo.

Tekst Javnog poziva

Obrazac za prijavu