Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Obavještenje o rokovima za ostale vrste potpora

NAPOMENA: Rok za podnošenje zahtjeva za mjere:

  • sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji,
  • sufinanciranje opremanja laboratorija,
  • sufinanciranje troškova zadruga i realizacija njihovih aktivnosti,
  • sufinanciranje troškova poljoprivrednih udruženja,
  • sufinanciranje troškova poljoprivrednih saveza i
  • sufinanciranje uvođenja certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji

teče od narednog dana od dana Obavijesti o objavi Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih potpora po modelu ostalih vrsta potpora, odnosno od 11.04.2020.g. i traje do 05.10.2020.g. godine.

Rok za podnošenje zahtjeva za mjere:

koje nisu obuhvaćene ostalim modelima te mjerama zemljišne politike, propisuje se javnim pozivom za svaku pojedinu mjeru.