Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Prezentirane pozitivne prakse korištenja grant sredstava EU i drugih izvora

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uz podršku Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, na inicijativu ministra Kemala Hrnjića, organiziralo je prezentaciju pozitivnih praksi korištenja grant sredstava Evropske unije.

Realizacija strateških usmjerenja ministarstva i usklađivanje politika sa pravnom stečevinom Evropske unije, poboljšanje poslovnog ambijenta, jačanje investicija i povećanja zaposlenosti u oblastima agrobiznisa bile su teme radnog sastanka predstavnika navedenih institucija. 

Zara Halilović, pomoćnica direktora Direkcije za evropske integracije BiH i šefica Sektora za programe pomoći za pristupanje Evropskoj uniji, sa saradnicama, predstavila je prisutnima trenutne mogućnosti korištenja bespovratnih sredstava EU i drugih donatora, navodeći primjere pozitivne prakse iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Konkurentnost poljoprivrednih proizvođača i prerađivača regiona je povoljnija upravo zbog korištenja značajnog iznosa bespovratnih sredstava putem ovih izvora, istaknuto je na današnjem sastanku.

Imajući u vidi nadležnosti ministarstva u oblastima poljoprivrede, prehrambene industrije, vodoprivrede, šumarstva i lovstva, u toku ove godine dogovoreni su tematski sastanci posredstvom kojih bi se ojačala vertikalna i horizontalna koordinacija i koja bi doprinijela većem korištenju raspoloživih grant sredstava.

Na sastanku je razmatrana i mogućnost interventnog djelovanja na područjima koje su nedavno zadesile poplave zbog čega je u pojednim područjima proglašeno i stanje prirodne nesreće.