Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

U Sarajevu predstavljen Program upravljanja požarima na otvorenom prostoru na Zapadnom Balkanu

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kao partnerska institucija Programa upravljanja požarima na otvorenom prostoru na Zapadnom Balkanu (LFMWB) koju finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) a implementira Farmahem iz Skoplja organizovalo je prvu radionicu u okviru Programa upravljanja požarima na otvorenom prostoru na Zapadnom Balkanu koja je imala za cilj predstavljanje samog Programa kao i identifikaciju zaiteresovanih strana u ovom procesu te definiranje njihovih uloga.

Ciljevi radionice u Sarajevu imali su za cilj da predstave program Upravljanja požarima na otvorenom prostoru na Zapadnom Balkanu i izgradnju zajedničkog pristupa LFM tematici upravljanja požarima na otvorenom prostoru, ulozi ključnih aktera na nivou entiteta te prezentacija sadržaja izvještaja s nivoa entiteta.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH Kemal Hrnjić zahvalio se partnerima na organizaciji radionice te istakao značaj regionalne saradnje na prevenciji požara na otvorenom.

“Klimatske promjene koje su sve izraženije navode na zajedničko  djelovanje institucija i šire društvene zajednice. Požari ne poznaju granice te je s toga veoma bitna međunarodna saradnja u oblasti prevencije i reagovanja na požare. Navedena saradnja omogućava razmjenu resursa, tehnologija i znanja u cilju poboljšanja sposobnosti brze i efikasne reakcije”, kazao je ministar Hrnjić.

“Ovaj Program dolazi kao potreba i zajednički interes za povećanje regionalne saradnje, kako bi Zapadni Balkan bio što bolje pripremljen za suočavanje sa rizicima i prijetnjama šumskih požara kao i požara koji nastaju na poljoprivrednim površinama”, istakao je voditelj tima programa Cvetan Nikolovski.

„Ovo zahtijeva bolju pripremljenost i efikasnije odgovore, ali i holističko i temeljno preispitivanje upravljanja pejzažem na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou. Zbog toga je Švicarska agencija za razvoj i saradnju, ali i svi mi kolektivno, siguran sam, uvjereni u važnost i relevantnost ovog novog Programa, koji se zasniva na nacionalnom i međunarodnom znanju i stručnosti, saradnji i prekograničnoj akciji, a koja ima ambiciju da doprinese značajnoj i trajnoj tehničkoj saradnji u regionu Zapadnog Balkana“, istakao je prof. dr. Nikola Nikolov, šef Regionalnog centra za monitoring požara.

Boško Kenjić, predstavnik Švicarske ambasade u BiH u povodu današnjeg događaja ukazao je na važnost uključivanja institucija iz Federacije BiH u implementaciju ovog regionalnog projekta. Švicarska agencija za razvoj i saradnju kao međunarodni razvojni partner je spremna da pruži tehničku podršku institucijama u BiH na svim nivoima vlasti i da osigura pristup novim tehnologijama, ali liderstvo i vlasništvo nad procesima je zadatak nadležnih institucija. 

Program ima za cilj poticanje regionalne saradnje, stvaranje zajedničkih postavki politika, razvoj strategija i smjernica za upravljanje požarima na otvorenim prostorima u zemljama Zapadnog Balkana.

Radionici su pored predstavnika ministarstva prisustvovali i predstavnici kantonalnih ministarstva, preduzeća i uprava civilne zaštite koji se bave prevencijom požara.