Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Objavljen Program poticaja za veterinarstvo za 2018.g.

Objavljen Program poticaja za veterinarstvo za 2018.g.

Na 139. redovnoj sjednici održanoj 26.04.2018.g. u Sarajevu, Vlada Federacije BiH je usvojila Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za veterinarstvo“ za 2018. godinu, u iznosu od 2.400.000,00 KM, a sredstva će biti realizirana u zavisnosti od ostvarenih prihoda u Budžetu FBiH.

Programom je obuhvaćeno finansiranje provedbe mjera sprječavanja širenja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti, a tokom 2018. godine će u FBiH biti nastavljeno dijagnostičko ispitivanje na tuberkulozu, brucelozu i enzootsku leukozu goveda, kako bi bili osigurani minimalni uslovi za plasman naših proizvoda na strano tržište. Također će biti nastavljena realizacija Programa za suzbijanje i kontrolu bruceloze kod ovaca i koza.

Rezultati dijagnostičkog ispitivanja na zarazne bolesti su pokazatelj epizootiološke situacije u Federaciji BiH i omogućavaju blagovremeno poduzimanje mjera na suzbijanju, sprječavanju širenja i iskorjenjivanju zaraznih bolesti.

Proizvodnja sigurnog proizvoda i dalje je osnovni cilj kada je u pitanju realizacija ovog programa, zbog čega se provodi službeno uzorkovanje namirnica životinjskog porijekla kako bi bile utvrđene smjernice za dalje preventivno djelovanje. S ciljem ispunjenja uslova za izvoz mlijeka na tržište Europske unije i susjednih zemalja, neophodno je provesti dijagnostičko ispitivanje mliječnih goveda na brucelozu, tuberkulozu i enzootsku leukozu.

Vakcinacija ovaca i koza protiv bruceloze bit će provođena i ove godine na cijelom području Federacije BiH, a dijagnostičko ispitivanje službenih uzoraka na prisutnost salmonele kod žive peradi provest će se na odobrenim ili registriranim farmama, s ciljem provjere njihovih programa samokontrole, a prema posebnom planu kojeg će donijeti Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Programom je predviđeno finansiranje ispitivanja krvi životinja u slučaju pobačaja na brucelozu, Q-groznicu i leptospirozu.

Radi kontrole zarazne bolesti kvrgave kože goveda bit će finansirana usluga cijepljenja, a vakcine će osigurati Ured za veterinarstvo BiH. Predviđeno je i finansiranje laboratorijske pretrage uzoraka krvi na infektivnu anemiju konja.

Veterinarske stanice koje do 1.10.2018. godine ne budu imale dodijeljeno područje djelovanja u skladu s Pravilnikom o uslovima za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti i načinu dodijele područja djelovanja, neće ostvariti pravo na raspodjelu sredstava.

Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za veterinarstvo” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, možete preuzeti ovdje