Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Kategorija

Poljoprivreda

Izmjene Programa poticaja za 2018.g.

Obavještavamo sve zainteresirane strane da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u postupku izrade izmjene Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Subvencija privatnim... Read More