Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javne konsultacije za Nacrte planova upravljanja rizikom od poplava u Federaciji BiH

Pozivaju se sve zainteresirane strane da se uključe i daju svoje komentare, prijedloge i sugestije na dokumente Nacrt Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2024-2029) i Nacrt Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje Jadranskog mora u Federaciji BiH (2024-2029) .

Na osnovu čl. 90.  Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH, br. 70/06) i Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda (Sl.novine FBiH, br. 26/09), pripremljeni su planovi upravljanja rizikom od poplava u Federaciji BiH u sklopu Projekta  „Tehnička pomoć za pripremu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu” koji se finansirao iz IPA II fonda.

Javna prezentacija Nacrta Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2024-2029) održat će se:

20.12.2022. god. Hotel Hills Sarajevo (ul. Butmirska cesta 18, Ilidža 71210) sa početkom u 12:00h.
17.01.2023. god. Grand Hotel Tuzla (ZAVNOBiH-a 13, Tuzla 75000) sa početkom u 12:00h.
07.02.2023. god.  Hotel Park Bihać (Petog korpusa 3, Bihać 77000) sa početkom u 12:00h.

Javna prezentacija Nacrta Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje Jadranskog mora u Federaciji BiH (2024-2029) održat će se:

14.12.2022. god. u Hotelu Mostar (ul. Kneza Domogoja bb, 88 000 Mostar) sa početkom u 11:00h.

Molimo Vas da putem e-maila: frmp@suezconsulting.rs izvršite prijavu svih sudionika iz Vaše organizacije koji planiraju prisustvovati prezentacijama, najkasnije 2 (dva) dana prije datuma zakazanih prezentacija do 15.00 sati.